WSA w Warszawie o wspieraniu nowych inwestycji

15 czerwca 2020 r. WSA w Warszawie wypowiedział się na temat zakresu zwolnienia podatkowego przysługującego w związku z realizacją nowej inwestycji w oparciu o decyzję o wsparciu. Skład orzekający zgodził się z poglądem podatnika, zgodnie z którym cały dochód z działalności prowadzonej na podstawie decyzji o wsparciu będzie zwolniony od podatku dochodowego. Sąd zakwestionował zatem głoszoną uparcie przez Dyrektora KIS koncepcję zastosowania zwolnienia wyłącznie do „dochodów uzyskanych w związku z realizacją nowej inwestycji”, z jednoczesnym…