Wyrok NSA: przenoszenie nadwyżki VAT nie podlega przedawnieniu

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 24 lutego 2021 r. sygn. akt I FSK 126/20 stwierdził, że prawo do przenoszenia nadwyżki VAT nie podlega ograniczeniu ze względu na terminy przedawnienia. To przełomowe rozstrzygnięcie, bowiem odchodzi od dotychczasowego, niekorzystnego dla podatników, stanowiska sądów administracyjnych. Sprawa, którą rozstrzygał NSA, dotyczyła zakwestionowania przez organy podatkowe prawa do dysponowania nadwyżką VAT przenoszoną na kolejne okresy rozliczeniowe. W ocenie organów podatkowych, wykazywane przez podatnika nadwyżki VAT…