Odsetki od rozpoznanych z opóźnieniem niektórych transakcji – czy stanowią zgodne z prawem podatkowym źródło finansowania budżetu państwa?

Już od ponad roku obowiązują przepisy nakładające na podatników konieczność niesymetrycznego rozliczania transakcji (art. 86 ust. 10b pkt 2  w związku z art. 86 ust. 10g, 10h i 10i ustawy o VAT) – w przypadku opóźnień w ich rozpoznaniu – które co do zasady powinny być obojętne podatkowo.  Mowa tu o imporcie usług (IM), wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (WNT) oraz o odwrotnym obciążeniu (RC). Wskazane przepisy obowiązują mimo, iż są niezgodne z Dyrektywą…