Brak zwolnienia z VAT najmu mieszkań na rzecz firm – zmiana stanowiska organów

Zwolnienie z VAT najmu mieszkań na rzecz spółek (a w zasadzie ogólnie przedsiębiorców), które przeznaczają wynajęte mieszkania na potrzeby zakwaterowania własnych pracowników, jeszcze do końca stycznia bieżącego roku wydawało się być utrwalonym stanowiskiem prezentowanym przez organy podatkowe. Podobnie zresztą traktowano najem na rzecz spółek występujących w roli pośredników i podnajmujących wynajęte przez siebie lokale osobom fizycznym w celu zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych, bądź ewentualnie kolejnym pośrednikom, którzy ostatecznie…

Usługi notarialne mogą być refakturowane

Spółka świadcząca usługi prawne i doradztwa podatkowego, która przy prowadzeniu spraw korzysta z usług notariusza dla potrzeb swoich klientów, wystąpiła z wnioskiem o interpretację podatkową co do możliwości refakturowania usług notarialnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikające z faktur wystawionych przez kancelarię notarialną. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym z tytułu dokonania przyszłych czynności, kancelaria notarialna, wystawi fakturę VAT, w której jako nabywcę usługi notarialnej wskaże Spółkę. Faktury obejmować mogą…

Dostawa towaru nie wystarczająca do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia

Sprawa dotyczyła podatnika, który wykonuje konstrukcje stalowe hal, klatek schodowych, podestów i innych konstrukcji wykorzystywanych w budownictwie. Podatnik wystąpił z wnioskiem o interpretację i zadał m.in. pytaniem czy dostawa takich konstrukcji bez montażu na placu budowy może podlegać mechanizmowi reverse chargé. Podatnik argumentował, iż w przypadku dostawy konstrukcji stalowych bez montażu przysługuje mu na podstawie art. 17 ust.1 pkt 8 ustawy o VAT prawo do zastosowania odwrotnego obciążenia. Prawo swoje oparł na domniemaniu,…

Zawyżona sprzedaż paragonowa, a prawo do korekty podatku należnego

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 września 2018 (sygn. I FSK 1753/16) wypowiedział się w sprawie możliwości korekty podatku należnego w zakresie zastosowania zawyżonej stawki VAT w sprzedaży paragonowej. Sprawa dotyczyła wniosku o interpretację podatkową w sytuacji kiedy Spółka do świadczonych przez siebie usług w zakresie poprawy kondycji fizycznej zastosowała stawkę podstawową 23% zgodnie z ówczesną linią interpretacyjną. W związku z wydaniem przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej 2…

Korzystanie z usług w Polsce może tworzyć stałe miejsce prowadzenia działalności (FE) dla celów VAT

Usługowe konfekcjonowanie wraz z obsługą wysyłek do klientów sklepu internetowego należącego do spółki z innego kraju UE może tworzyć stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej tej spółki dla celów VAT w Polsce. Takie stanowisko przedstawił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w ostatniej interpretacji indywidualnej dotyczącej określenia stałego miejsca prowadzenia działalności dla celów VAT. Okoliczności sprawy kształtują się następująco: Wnioskodawcą jest spółka z branży kosmetycznej z siedzibą…

NSA w obronie zasady zaufania do organów

Jeżeli podatnik otrzymał pozytywną interpretację podatkową dotyczącą zdarzenia przyszłego, to – co oczywiste – nie daje mu ona ochrony w odniesieniu do przeszłych okresów. Jednakże całkowicie przeciwne twierdzenie organu narusza zasadę legalizmu i zasadę zaufania do organów. — Sprawa, w której zapadł wyrok NSA, nie dotyczy kwestii VATowskich, jednakże zawiera istotne rozstrzygnięcie w zakresie szeroko pojętej funkcji indywidualnych interpretacji podatkowych i sposobu prowadzenia przez organy postępowań podatkowych. W ostatnim czasie…