Zmiany w podatkach 2019: Nowe zasady poboru podatku u źródła wchodzą w życie etapami, ale wątpliwości pozostał

Wejście w życie nowych zasad poboru podatku u źródła [WHT] rozłożono ostatecznie na dwa etapy. Przede wszystkim reguły uzależniające pobór WHT wg obniżonej stawki (lub też zwolnienie albo odstąpienie od poboru WHT) od złożenia przez płatnika specjalnego oświadczenia lub też od wydania opinii polskiego organu podatkowego o zastosowaniu zwolnienia z WHT, będą stosowane w większości przypadków od 1 lipca 2019 r. Płatnicy i podatnicy zyskali zatem na czasie, ale większość wątpliwości wokół…

Zmiany w podatkach 2019: Nowe zasady poboru podatku u źródła od 1 stycznia 2019 r. dla wszystkich, bez względu na rok podatkowy

Zasadą jest, że zmiany w przepisach dot. CIT obowiązują począwszy od roku podatkowego podatnika, który rozpoczął się po wejściu tych przepisów w życie. Innymi słowy, podatnicy o roku podatkowym innym niż kalendarzowy, mają standardowo więcej czasu na dostosowanie się do zmian. Od reguły bywają jednak wyjątki i jednym z tych wyjątków Ustawodawca uczynił nowe regulacje dotyczące podatku u źródła. Nie ma pewności czy było to intencjonalne, ale przynajmniej tak wynika z literalnej wykładni art. 44…

Niejasne zasady zaliczania odsetek do wartości środków trwałych przy inwestycjach deweloperskich

Zasady zaliczania odsetek do wartości początkowych środków trwałych nie są precyzyjne. Problematyka ta rodzi w praktyce wiele wątpliwości, w szczególności w branży deweloperskiej. Dotyczy to m.in. kwestii kapitalizowania odsetek związanych z ulepszeniem środka trwałego, np. rozbudową budynku lub pracami aranżacyjnymi (fit-out). Przepisy wskazują, że odsetki związane z wytworzeniem środka trwałego (np. budową budynku) mogą być kapitalizowane do wartości środków trwałych (art. 16g ust. 4 ustawy CIT), ale tylko do dnia przekazania środka trwałego…