Co można kapitalizować do wartości początkowych środków trwałych?

Kapitalizowanie wydatków do wartości początkowych środków trwałych często odbywa się w sposób intuicyjny. Warto jednak pamiętać, że przepisy podatkowe regulują te kwestie. Błędy w tym zakresie mogą skutkować powstaniem zaległości, jak i nadpłat w podatku dochodowym – z uwagi na niepoprawną podstawę do odpisów amortyzacyjnych. Generalnie wydatki będące kosztem podatkowym można podzielić na tzw. CAPEX – kapitalizowane do wartości początkowych środków trwałych oraz na tzw. OPEX – koszty okresu…