Nowe przepisy, nowe sankcje – jakie kary w praktyce nakładać mogą organy kontrolujące

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują znowelizowane przepisy w zakresie cen transferowych. Jedną z istotnych zmian, wprowadzonych w ramach nowelizacji przepisów, jest zmiana instytucji sankcji w zakresie cen transferowych. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe Znowelizowane przepisy wprowadzają instytucję dodatkowego zobowiązania podatkowego, przewidzianego w Ordynacji podatkowej. W myśl Art. 58b Ordynacji podatkowej dodatkowe zobowiązanie podatkowe, co do zasady, wynosi 10% sumy nienależnie wykazanej lub zawyżonej straty podatkowej i niewykazanego…