KAS publikuje statystyki APA za 2020 r.

KAS opublikowało statystyki dotyczące APA za cały 2020 r. Statystyki są dostępne na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Finansów – link tutaj. W 2020 r. zostało wydanych jedynie 18 decyzji (11 jednostronnych i 7 dwustronnych), w porównaniu z 2019 r. liczba wydanych decyzji zwiększyła się więc jednie o trzy. Dodatkowo, od 30.03.2020 wydano 15 innych rozstrzygnięć, jak np. postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia czy decyzja umarzająca postępowanie. W 2020 r. zostało złożonych znacznie mniej wniosków…

Statystyki KAS dotyczące procedury zawierania uprzednich porozumień cenowych (APA) aktualne na 30 czerwca 2020 r.

Tradycyjnie, po zakończeniu kolejnego – trzeciego kwartału bieżącego roku, dnia 15 października 2020 r., Ministerstwo Finansów opublikowało statystyki dotyczące procedury zawierania uprzednich porozumień cenowych (APA) według stanu na 30 września 2020 r. Statystyki za drugi kwartał 2020 r. podsumowaliśmy tutaj. W porównaniu do statystyk aktualnych na koniec 2 kwartału 2020 r., zawarto jedno dodatkowe jednostronne uprzednie porozumienie cenowe. Liczba zawartych uprzednich porozumień dwustronnych i wielostronnych nie uległa…

Statystyki KAS dotyczące procedury zawierania uprzednich porozumień cenowych (APA) aktualne na 30 czerwca 2020 r.

9 lipca 2020 roku KAS opublikował statystyki dotyczące procedury zawierania uprzednich porozumień cenowych (APA) według stanu na koniec drugiego kwartału 2020 r. Statystyki za pierwszy kwartał 2020 r. podsumowaliśmy tutaj. Podsumowując opublikowane statystyki, w pierwszym półroczu 2020 r. zawarto 6 porozumień jednostronnych, 1 dwustronne i 0 wielostronnych. Zatem w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 r. niestety nic się nie zmieniło. Na dzień 31 czerwca 2020 r. 333 sprawy…

Termin na raportowanie TP-R do Szefa KAS coraz bliżej…

Do końca września 2020 r. podatnicy, realizujący transakcje z podmiotami powiązanymi w okresie od stycznia do grudnia 2019 r., są zobowiązani do złożenia informacji o cenach transferowych (TPR). Podatnikom ze standardowym rokiem podatkowym za 2019 r. nie przysługują żadne ulgi w zakresie przesunięcia terminów wynikających z pakietów tarczy antykryzysowej. Warto pamiętać, iż za złożenie TP-R zawierającego nieprawdziwe dane, niezłożenie lub niezłożenie w terminie TP-R mogą grozić sankcje KKS, tj. kara grzywny (nawet do 720 stawek dziennych)…

KAS publikuje statystyki za I kwartał 2020 r.

7 kwietnia 2020 r. KAS opublikował statystyki dotyczące uprzednich porozumień cenowych (APA) według stanu na koniec I kwartału 2020 r. Tak jak wskazywaliśmy w ramach poprzedniego wpisu, KAS w 2019 r. i na początku 2020 r. skupiał się na poszerzaniu swoich zasobów kadrowych, a uzyskanie pełnej zdolności operacyjnej wszystkich komórek przewidywał właśnie na koniec I kwartału 2020 r. Statystyki zdają się to potwierdzać. Bowiem w I kwartale 2020 r. zostało zawartych jedynie 6 APA jednostronnych…

Rok 2019 rekordowym rokiem pod kątem liczby złożonych wniosków APA

Art 15e przyczynia się do rekordów statystycznych KAS. 20 stycznia 2020 r. zostały opublikowane statystyki dotyczące APA obejmujące lata 2006-2019. Jak można się było spodziewać, rok 2019 był rekordowym rokiem jeśli chodzi o liczbę wniosków o uprzednie porozumienia cenowe (APA). W 2019 r. podatnicy złożyli aż 192 wnioski (w tym 177 wniosków o porozumienia jednostronne). Dla porównania za lata 2006-2017 łącznie zostało złożonych 86 wniosków.…

Jak zmieniła się APA?

29 listopada 2019 roku w życie weszła nowa ustawa regulująca między innymi zasady wydawania wniosków w zakresie uprzednich porozumień cenowych. W ustawie określone zostały obowiązkowe elementy wniosku o uprzednie porozumienie cenowe (ang. Advance Pricing Agreements – APA). Wcześniej elementy te były wskazane w Ordynacji podatkowej, a ich zakres był nieco inny. Wiele zmian ma charakter doprecyzowujący, a elementy, o których nie było mowy wprost w Ordynacji i tak w praktyce były…

Nowości w klauzuli

Wydaje się, że proces opracowywania objaśnień dotyczących klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania nie postępuje i nie można się ich spodziewać wcześniej niż na jesieni. Warto jednak odnotować dwa wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich dniach. Na stronach Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) pojawiła się informacja dotycząca procedury cofnięcia skutków unikania opodatkowania. Dla przypomnienia, taka możliwość została dodana do przepisów Ordynacji Podatkowej od 2019 roku. . Informacja…

Klauzula nie taka straszna?

Ostatnio w mediach komentowana była pierwsza, potwierdzona prawomocnym wyrokiem NSA, przegrana fiskusa w sprawie odmowy wydania opinii zabezpieczającej. Wprawdzie wyrok zapadł w oparciu o przepisy dotyczące klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania obowiązujące przed 2019 rokiem, to jednak zawiera on cenne i aktualne argumenty, do wykorzystania obecnie i w przyszłości. Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej dotyczył podziału spółki z o.o. poprzez przeniesienie jej majątku na dwie spółki kapitałowe, z których jedna spółka wydzielona…

Kasy fiskalne – nadchodzi rewolucja

Prezydent podpisał już ustawę, której konsekwencją będzie wprowadzenie kas fiskalnych online. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 maja 2019 roku. Przyjęta ustawa wprowadza obowiązek kas fiskalnych online, które będą rejestrowały i przesyłały dane do centralnego systemu teleinformatycznego, prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gromadzenie danych napływających do Centralnego Repozytorium Kas ma stanowić ważny mechanizm do przeciwdziałania zjawisku szarej strefy –  a z pewnością umożliwi…