Zakupy paliwa przez aplikację mobilną bez wręczania paragonu

Organy podatkowe do tej pory bardzo rygorystycznie traktowały wymóg wydania nabywcy paragonu fiskalnego. Wywoływało to liczne wątpliwości co do prawidłowego dokumentowania sprzedaży w przypadkach, gdy sprzedaż odbywała się bez bezpośredniego kontaktu stron, a jednocześnie sprzedawca nie mógł zastosować zwolnienia z obowiązku fiskalizacji. Jednakże interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 21 maja 2018 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4012.148.2018.1.EN, pokazuje, że przy odpowiednim ukształtowaniu regulaminu i przebiegu transakcji dokonywanej przez aplikację mobilną wręczanie paragonu nie będzie konieczne,…

Kasy rejestrujące a łączenie się podatników – czy należy się tym przejmować?

Dokonując sprzedaży na rzecz pracowników nie zawsze będzie to oznaczało brak obowiązku ewidencjonowania tego obrotu za pośrednictwem kasy rejestrującej. Przekonał się o tym podatnik, który wystąpił o interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.784.2017.1.SR z dnia 28.02.2018). Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20.12.2017 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących), co do zasady sprzedaż na rzecz pracowników podlega zwolnieniu, ale nie zawsze. Kiedy w związku z tym mamy…