Czy opinie zabezpieczające powszednieją?

W ostatnich dniach, obok ogólnych informacji dotyczących stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (np. tutaj: https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1434977,stir-kas-zablokowane-rachunki-uszczuplenia.html) Ministerstwo Finansów poinformowało również o wydaniu przez Szefa KAS kolejnej opinii zabezpieczającej. Opinia dotyczy kwestii dość oczywistej. Spółka dominująca, planująca przejęcie swoich spółek zależnych w celu uproszczenia struktury, a przez to redukcji kosztów funkcjonowania, obawiała się czy połączenie nie zostanie przez administrację skarbową uznane za motywowane wyłącznie lub głównie chęcią osiągnięcia korzyści…

Nowości w klauzuli

Wydaje się, że proces opracowywania objaśnień dotyczących klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania nie postępuje i nie można się ich spodziewać wcześniej niż na jesieni. Warto jednak odnotować dwa wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich dniach. Na stronach Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) pojawiła się informacja dotycząca procedury cofnięcia skutków unikania opodatkowania. Dla przypomnienia, taka możliwość została dodana do przepisów Ordynacji Podatkowej od 2019 roku. . Informacja…

Klauzula nie taka straszna?

Ostatnio w mediach komentowana była pierwsza, potwierdzona prawomocnym wyrokiem NSA, przegrana fiskusa w sprawie odmowy wydania opinii zabezpieczającej. Wprawdzie wyrok zapadł w oparciu o przepisy dotyczące klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania obowiązujące przed 2019 rokiem, to jednak zawiera on cenne i aktualne argumenty, do wykorzystania obecnie i w przyszłości. Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej dotyczył podziału spółki z o.o. poprzez przeniesienie jej majątku na dwie spółki kapitałowe, z których jedna spółka wydzielona…

Zmiany w podatkach 2019: Fiskus dostał więcej narzędzi do walki z unikaniem opodatkowania

Jednym z nich jest nowelizacja przepisów klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Od 2019 roku klauzula dotyczy szerszego kręgu podmiotów, obejmuje bowiem nie tylko podatników, ale także płatników. Może więc mieć zastosowanie na przykład do firm, które pobierają podatek u źródła lub stosują zwolnienie z tego podatku przy wypłacanych zagranicę należnościach licencyjnych, odsetkach czy wynagrodzeniu za usługi. Szerszy jest także krąg sytuacji, których klauzula dotyczy. W stanie prawnym obowiązującym do końca 2018…