Czy działania KAS usprawniły kontrole w zakresie cen transferowych?

W marcu minął rok od reorganizacji struktur administracji skarbowej i powstania Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie z pierwotnym celem reforma ta miała na celu stworzenie nowoczesnej administracji skarbowej, zapewniającej skuteczny pobór podatków. Czy rzeczywiście to się udało? Zdaniem KAS – tak. Widać to między innymi po wyższych wpływach budżetowych we wszystkich rodzajach podatków. Wpływy były większe w ciągu roku od powstania KAS o 43,9% od pierwotnie zakładanych! Działania KAS w tym okresie…