Kontrowersje przy rozliczaniu opłat leasingowych

W praktyce stosowania przepisów ograniczających możliwość zaliczania kosztów finansowania dłużnego do kosztów podatkowych pojawiły się wątpliwości dotyczące zakresu tych regulacji w przypadku opłat z tytułu leasingu operacyjnego. Kosztem finansowania dłużnego jest m.in. część odsetkowa raty leasingowej. Ograniczenia określone w art. 15c ustawy o CIT wynikają z implementacji Dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 (ATAD) [Dyrektywa]. Definicja kosztów finansowania zewnętrznego zawarta w Dyrektywie obejmuje element odsetkowy finansowania…