Czy orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości „wywróci” leasing w Polsce?

Taki scenariusz wydaje się możliwy w świetle jednego z ostatnich wyroków TSUE (C-201/18 Mydibel). Wyrok rozstrzygał spór belgijskiego podatnika z fiskusem, który będąc właścicielem nieruchomości w celu sfinansowania działalności skorzystał z oferowanego mu leasingu zwrotnego. Mianowicie Spółka wydzierżawiła nieruchomość podmiotowi finansującemu za zapłatą czynszu z góry na kilkanaście lat (transakcja „sale”), który następnie oddał go w leasing zwrotny tej Spółce, za taką samą kwotę główną powiększoną jednak o odsetki. W efekcie Spółka…