Korekta wartości początkowej środka trwałego na korzystnych zasadach

Rozliczanie inwestycji nieruchomościowych jest procesem złożonym, który może skutkować różnymi dylematami na gruncie prawa podatkowego. Dotyczy to w szczególności nowych inwestycji (budynków biurowych, centrów handlowych), ale również rozbudowy czy modernizacji już istniejących nieruchomości. W trakcie procesu budowlanego podatnicy ponoszą różne koszty związane z wytworzeniem lub ulepszeniem środków trwałych i otrzymują faktury dokumentujące wydatki związane z realizacją poszczególnych etapów prac. W praktyce zdarzają się sytuacje, w których podatnicy otrzymują…