3 mln + 30% EBITDA – ważne rozstrzygnięcie NSA o limicie kosztów finansowania dłużnego

20 października 2021 r. NSA wydał wyrok o sygn. II FSK 390/19, w którym potwierdził, że na potrzeby artykułu 15c ustawy o CIT, limit nadwyżki kosztów finansowania dłużnego ustala się jako sumę 3 mln zł oraz 30% podatkowej EBITDA. Według naszych ustaleń, jest to pierwszy wyrok NSA w tej sprawie, który utrwala niemalże jednolitą linię orzeczniczą sądów administracyjnych. Jak wspominaliśmy we wcześniejszych wpisach, stosowanie limitu z artykułu 15c ustawy o CIT…

Limit kosztów finansowania dłużnego nie dotyczy wybranych inwestycji

Co do zasady podatnicy są zobowiązani do wyłączania z kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego przekraczających 30% EBITDA Od reguły tej ustawa przewiduje kilka odstępstw. Po pierwsze ograniczenie nie ma zastosowania do kosztów finansowania dłużnego nieprzekraczających 3 mln zł. Po drugie, ograniczenia nie mają zastosowania do przedsiębiorstw finansowych, tj. np. banków, funduszy inwestycyjnych, instytucji kredytowych. Po trzecie, ograniczenia nie mają zastosowania do kosztów finansowania dłużnego wynikających z kredytów (pożyczek) wykorzystywanych do sfinansowania długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury…

Cost segregation a koszty finansowania dłużnego

Koszty finansowania dłużnego [KFD] są kluczowymi kosztami pośrednimi kapitalizowanymi do wartości początkowych środków trwałych. W ramach projektów cost segregation (rozliczania inwestycji na środki trwałe) w MDDP otrzymujemy często pytanie o wpływ takiego rozliczenia na stosowanie limitów KFD. Aktualna regulacja z art. 15c ustawy CIT każe limitować KFD stanowiące koszty uzyskania przychodów [KUP]. KFD skapitalizowane do wartości początkowych środków trwałych stanowią KUP poprzez odpisy amortyzacyjne…

Czy wydatki na obsługę finansowania zwiększają wartość początkową środków trwałych?

Koszty finansowania dłużnego, m.in. naliczone odsetki, zwiększają wartość początkową środków trwałych (CAPEX). Realizacja nowej inwestycji często wiąże się z ponoszeniem innych wydatków związanych z finansowaniem dłużnym, tj. kosztów doradztwa  związanego z pozyskaniem finansowania, kosztów bieżącej obsługi finansowania (np. raportowanie wydatkowania środków), kosztów zabezpieczeń czy opłat bankowych związanych z uruchomieniem finansowania niebędących odsetkami. Nie jest jednoznaczne, czy tego typu wydatki mogą lub powinny zwiększać wartości początkowe…

Niespodzianek ciąg dalszy

Jeszcze nie przywykliśmy do zmian w podatku CIT obowiązujących  od 1 stycznia 2018 r., a już szykowane są kolejne i to w tych samach co niedawno nowelizowanych obszarach. Ministerstwo Finansów przedstawiło w tym tygodniu propozycje kolejnych zmian w opodatkowaniu spółek. Pierwsza z nich dotyczy niedostatecznej kapitalizacji, tj. zmniejszenia z 30% do 20% limitu EBITDA, od której liczona jest nadwyżka kosztów finansowania dłużnego, którą podatnik zobowiązany jest wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów. Ministerstwo uzasadnia zmianę koniecznością…

Odsetki zwiększające wartość inwestycji a limit kosztów finansowania dłużnego

Przepisy modyfikujące dotychczasowe zasady dotyczące tzw. niedostatecznej kapitalizacji weszły w życie od 1 stycznia 2018 r., ale do pożyczek udzielonych przed ich wejściem w życie będą mieć zastosowanie od 1 stycznia 2019 r. Przepisy zostały wprowadzone w ramach częściowej implementacji dyrektywy ATAD w celu ograniczenia przenoszenia zysków w drodze nadmiernych płatności odsetkowych. Obecnie nadwyżka kosztów finansowania dłużnego jest kosztem podatkowym tylko do wysokości 30% podatkowej EBITDA. Ograniczenie nie ma zastosowania do nadwyżki…