Zwiększenie podatku od nieruchomości za poprzednie lata skutkuje wsteczną korektą CIT

Przedsiębiorca może zaliczyć kwotę uiszczonego podatku od nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów. Taki wydatek jest kwalifikowany jako pośredni koszt uzyskania przychodu. Sporne jest natomiast określenie momentu uznania za koszt podatkowy kwoty podatku od nieruchomości płaconego za lata ubiegłe, np. w rezultacie zwiększenia zobowiązania podatkowego. O ile zgodnie z prawem bilansowym taki koszt powinien być zasadniczo ujmowany na bieżąco, to już na gruncie ustawy o CIT regulacje są co najmniej nieprecyzyjne.…

Odpisy amortyzacyjne od licencji wg WSA niestety w limicie kosztów na usługi niematerialne

Obowiązujące od stycznia 2018 roku przepisy o limitacji wydatków na usługi niematerialne ponoszone w grupie cały czas budzą wątpliwości interpretacyjne. Tym razem, wykładania językowa przepisów nie wystarczyła sądowi to rozstrzygnięcia sporu. Aby odczytać sens niedawno uchwalonych przepisów WSA odwołał się do wykładni celowościowej. WSA w Opolu w wyroku z 9 maja 2018 r. orzekł, że wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e updop podlegać będą również odpisy…

CIT w 2019, czyli będzie jeszcze lepiej, ale jeszcze gorzej?

To chyba najkrótsza charakterystyka proponowanych przez resort finansów zmian w podatkach dochodowych w przyszłym roku. Minister Czerwińska w zakresie podatków dochodowych na łamach prasy obiecuje m.in. przyspieszenie amortyzacji, 9% stawkę CIT dla małych przedsiębiorstw, podwyższenie limitu amortyzacji samochodów osobowych do 150 tys. PLN z obecnie obowiązujących 20 tys. EUR. Jednocześnie – już poza wywiadem prasowym – również z prasy niemal jednocześnie dowiadujemy się, że wraca zgłoszony…