3 mln + 30% EBITDA – ważne rozstrzygnięcie NSA o limicie kosztów finansowania dłużnego

20 października 2021 r. NSA wydał wyrok o sygn. II FSK 390/19, w którym potwierdził, że na potrzeby artykułu 15c ustawy o CIT, limit nadwyżki kosztów finansowania dłużnego ustala się jako sumę 3 mln zł oraz 30% podatkowej EBITDA. Według naszych ustaleń, jest to pierwszy wyrok NSA w tej sprawie, który utrwala niemalże jednolitą linię orzeczniczą sądów administracyjnych. Jak wspominaliśmy we wcześniejszych wpisach, stosowanie limitu z artykułu 15c ustawy o CIT…

Zwrot akcji w rozliczaniu kosztów w czasie

W ostatnich tygodniach zarysowała się nowa linia interpretacyjna, która ponownie (po 4 latach przerwy) daje możliwość rozliczania niektórych wydatków w czasie dla celów wyniku podatkowego. Może być to szczególnie istotne dla branży nieruchomościowej w stosunku do wydatków na niektóre fit-outy, letting fee czy cash contribution. W ostatnich latach funkcjonowało jednolite stanowisko organów podatkowych i sądów w zakresie momentu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów (KUP) wydatków o charakterze bilansowych RMK.…

Ryczałt obejmuje również koszty paliwa – przełomowa interpretacja ogólna MF

Ryczałt obejmuje również koszty paliwa – przełomowa interpretacja ogólna MF 21 września 2020 r. Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów opublikowana została interpretacja ogólna z 11 września 2020 r., nr DD3.8201.1.2020, w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych. Minister Finansów odniósł się do wykładni art. 12 ust. 2a ustawy o PIT, który to przepis ustala ryczałtową wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi…

Nowa skala podatkowa PIT i wyższe koszty podatkowe już od 1 października 2019 r.

Jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu (https://www.mddp.pl_blog/plan-nizsza-stawka-pit-oraz-wyzsze-koszty-uzyskania-przychodu-z-pracy/), trwają prace legislacyjne dotyczące obniżki najniższej stawki PIT dla dochodów rozliczanych wg skali podatkowej (z 18% do 17%) i podwyższenia pracowniczych kosztów uzyskania przychodu. Najnowszy projekt nowelizacji, przekazany do Sejmu 26 lipca 2019 r. zakłada  zmianę skali podatkowej oraz nowe wyższe koszty uzyskania przychodu dla dochodów uzyskiwanych od 1 października 2019 r. Poniżej przedstawiamy podsumowanie głównych założeń aktualnego projektu.…

Plan: niższa stawka PIT oraz wyższe koszty uzyskania przychodu z pracy

16 lipca br. Rząd przyjął projekt kolejnej nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakładającej od 1 października 2019 roku: podwyższenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17%. Podwyższenie kwoty kosztów uzyskania przychodu Aktualne propozycje zakładają, że roczne koszty uzyskania przychodu dla pracowników z jednego stosunku pracy wzrosną…

Zmiany w podatkach 2019: Hipotetyczne oprocentowanie kapitału zapasowego i dopłat będzie kosztem podatników CIT od 2020 r.

To już pewne! Od 2020 r. przedsiębiorcy będą mieli możliwość rozpoznania dodatkowych kosztów uzyskania przychodu z tytułu hipotetycznego – bo nie wymaga się zapłaty – oprocentowania dopłat wniesionych do spółki lub zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy. Podatnicy CIT będą uprawnieni do odliczenia hipotetycznego oprocentowania kapitałów zapasowych i rezerwowych pochodzących z zysku oraz z dopłat. Stawka procentowa zostanie ustalona jako suma stopy referencyjna NBP z poprzedniego roku (1,5%)…

Zmiany w podatkach 2019: Zmiany w leasingu samochodów osobowych w 2019 roku

Temat zmian w rozliczaniu kosztów uzyskania przychodu wynikających z leasingu samochodów osobowych poruszany jest w publikacjach biznesowych bardzo często. Stąd też wiedza o wprowadzeniu limitu kosztów podatkowych leasingu samochodu osobowego na poziomie 150,000 zł oraz progu 75% kosztów leasingu dla samochodów osobowych użytkowanych dla celów służbowych oraz prywatnych jest już powszechna. Powszechna jest również wiedza, iż do umów leasingowych zawartych do 31.12.2018 stosowane będą przepisy…

Niespodzianek ciąg dalszy

Jeszcze nie przywykliśmy do zmian w podatku CIT obowiązujących  od 1 stycznia 2018 r., a już szykowane są kolejne i to w tych samach co niedawno nowelizowanych obszarach. Ministerstwo Finansów przedstawiło w tym tygodniu propozycje kolejnych zmian w opodatkowaniu spółek. Pierwsza z nich dotyczy niedostatecznej kapitalizacji, tj. zmniejszenia z 30% do 20% limitu EBITDA, od której liczona jest nadwyżka kosztów finansowania dłużnego, którą podatnik zobowiązany jest wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów. Ministerstwo uzasadnia zmianę koniecznością…

Jak liczyć limit kosztów finansowania dłużnego zaliczanych do kosztów podatkowych?

Od 1 stycznia 2018 r. zasady cienkiej kapitalizacji zostały zastąpione przepisami limitującymi zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów określonych kosztów finansowania dłużnego (np. odsetek). Nowe regulacje przewidują, że nadwyżka kosztów finansowania dłużnego w części przekraczającej 30% EBITDA (podatkowej) danego podatnika podlega wyłączeniu z jego kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym. Jednocześnie, zgodnie ze wspomnianymi przepisami, limitu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów określonych kosztów finansowania dłużnego nie stosuje…

Przepis na zmianę przepisu

O konieczności zainicjowania prac odrębnej dyscypliny naukowej w ramach prawoznawstwa, której przedmiotem badań byłoby opisywania patologicznych działań ustawodawcy w obszarze prawa podatkowego przekonała mnie zmiana art. 15 ust. 1j pkt 2a) w ustawie o CIT (wchodząca w życie 1 stycznia 2018). Nie wchodząc w szczegóły techniczne – omawiany przepis (wraz z nowymi ust.9 i 10 dopisanymi do art.15) wprowadził zupełnie zbędne wątpliwości w odniesieniu do możliwości zaliczania do kosztów uzyskania…