Jak dochować należytej staranności i nie zwariować :)

Minął już prawie miesiąc od finału konsultacji społecznych w sprawie należytej staranności w których MDDP brała udział. Niestety ich owocem nie było wydanie interpretacji ogólnej czy też objaśnień podatkowych, które dawałyby podatnikom moc ochronną, a wyłącznie dyskusja i opublikowanie metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych, która została skierowana do Krajowej Administracji Skarbowej. Dzisiaj stoimy więc przed rzeczywistością w której organy otrzymały szereg wskazówek co podatnik powinien…

Czy działania KAS usprawniły kontrole w zakresie cen transferowych?

W marcu minął rok od reorganizacji struktur administracji skarbowej i powstania Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie z pierwotnym celem reforma ta miała na celu stworzenie nowoczesnej administracji skarbowej, zapewniającej skuteczny pobór podatków. Czy rzeczywiście to się udało? Zdaniem KAS – tak. Widać to między innymi po wyższych wpływach budżetowych we wszystkich rodzajach podatków. Wpływy były większe w ciągu roku od powstania KAS o 43,9% od pierwotnie zakładanych! Działania KAS w tym okresie…