Po refinansowaniu nadal ograniczenia dla debt push down?

Kredyt refinansujący zobowiązania zaciągnięte na nabycie udziałów w spółce nadal podlega ograniczeniom dla debt push down – zdaniem Dyrektora KIS z interpretacji z 5 lutego 2018 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.295.2017.1.AM). Podatnik wystąpił o potwierdzenie, czy kredyt zaciągnięty w 2018 r. na refinansowanie i konsolidację kilku zobowiązań z poprzednich lat będzie podlegał nowym ograniczeniom niedostatecznej kapitalizacji oraz czy jakiekolwiek ograniczenia z art. 16 ustawy o CIT będą miały zastosowanie. Co istotne, jedno z refinansowanych zobowiązań…