Interpretacja ogólna w sprawie VAT i kart paliwowych

15 lutego br. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie VAT i kart paliwowych (PT9.8101.3.2020). Na jej wydanie podatnicy czekali długo – praktycznie od momentu wydania przez Trybunał Sprawiedliwości UE wyroku w sprawie C-235/18 Vega International (w maju 2019 r.), który na nowo otworzył dyskusję na temat kwalifikacji dla celów VAT rozliczenia paliwa nabywanego przy użyciu kart paliwowych. Formuł rozliczenia jest wiele jednak w praktyce kluczowe role grają…