Interpretacja ogólna w sprawie zmian stron umowy leasingu

Tydzień temu informowaliśmy o korzystnym wyroku NSA w sprawie cesji umów leasingowych [Więcej]. Dziś mamy w tej sprawie kropkę nad i – którą zdecydowało się postawić Ministerstwo Finansów publikując interpretację ogólną w sprawie zmian stron umowy leasingu [Link do interpretacji ogólnej]. Interpretacja wychodzi naprzeciw postulatom branży leasingowej i jej klientów, potwierdzając, że „zmianą „innych postanowień umowy” jest wyłącznie taka zmiana, w rezultacie której umowa przestałaby spełniać warunki…

NSA uchyla niekorzystną interpretację dot. leasingu

Zarówno dla firm leasingowych jak i ich klientów istotnym zagadnieniem stało się dokonywanie zmian w umowach leasingowych będących uprzednio przedmiotem cesji. W dobie kryzysu doświadczanego przez wiele branż w związku z pandemią, zmiany takie zwykle polegały na wydłużeniu okresu leasingu i zmniejszeniu wysokości opłat leasingowych. Tym większym źródłem problemów stała się interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej, stwierdzająca że dokonanie cesji umowy uniemożliwia firmie leasingowej zbycie…

Kontrowersje przy rozliczaniu opłat leasingowych

W praktyce stosowania przepisów ograniczających możliwość zaliczania kosztów finansowania dłużnego do kosztów podatkowych pojawiły się wątpliwości dotyczące zakresu tych regulacji w przypadku opłat z tytułu leasingu operacyjnego. Kosztem finansowania dłużnego jest m.in. część odsetkowa raty leasingowej. Ograniczenia określone w art. 15c ustawy o CIT wynikają z implementacji Dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 (ATAD) [Dyrektywa]. Definicja kosztów finansowania zewnętrznego zawarta w Dyrektywie obejmuje element odsetkowy finansowania…

Czy orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości „wywróci” leasing w Polsce?

Taki scenariusz wydaje się możliwy w świetle jednego z ostatnich wyroków TSUE (C-201/18 Mydibel). Wyrok rozstrzygał spór belgijskiego podatnika z fiskusem, który będąc właścicielem nieruchomości w celu sfinansowania działalności skorzystał z oferowanego mu leasingu zwrotnego. Mianowicie Spółka wydzierżawiła nieruchomość podmiotowi finansującemu za zapłatą czynszu z góry na kilkanaście lat (transakcja „sale”), który następnie oddał go w leasing zwrotny tej Spółce, za taką samą kwotę główną powiększoną jednak o odsetki. W efekcie Spółka…

Zmiany w podatkach 2019: Zmiany w leasingu samochodów osobowych w 2019 roku

Temat zmian w rozliczaniu kosztów uzyskania przychodu wynikających z leasingu samochodów osobowych poruszany jest w publikacjach biznesowych bardzo często. Stąd też wiedza o wprowadzeniu limitu kosztów podatkowych leasingu samochodu osobowego na poziomie 150,000 zł oraz progu 75% kosztów leasingu dla samochodów osobowych użytkowanych dla celów służbowych oraz prywatnych jest już powszechna. Powszechna jest również wiedza, iż do umów leasingowych zawartych do 31.12.2018 stosowane będą przepisy…