E-commerce: Limit obrotu przy sprzedaży wysyłkowej do innych krajów UE od 1 lipca 2021 r.

Przepisy Pakietu e-commerce wskazują, iż limit 10 000 EUR netto determinujący możliwość rozliczania VAT w kraju wysyłki towarów bez konieczności rejestracji w kraju konsumenta lub rejestracji na One Stop Shop (OSS) należy odnosić do sprzedaży wysyłkowej (WSTO) towarów do konsumentów na terenie całej Unii Europejskiej. Dodatkowo do tego limitu wlicza się usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne świadczone na rzecz konsumentów w innych krajach UE. Zgodnie z brzmieniem projektowanego art.…