Dla kogo 9% CIT?

Podatnik CIT o statusie tzw. małego podatnika ma prawo do m.in.: wyboru kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek, jednorazowej amortyzacji w określonych sytuacjach oraz obniżonej stawki  CIT, która od 2019 r. ma wynosić 9%. Jeżeli planowane zmiany wejdą w życie, 9% stawka CIT będzie przysługiwać jedynie w odniesieniu do dochodów innych niż zyski kapitałowe. 9% CIT będą mogły stosować tylko podmioty, u których przychody netto osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 1,2 mln euro,…

15% CIT w pierwszym roku również dla dużych transakcji

Obniżoną, tj. 15-procentową stawkę CIT, wprowadzono w życie zasadniczo od 1 stycznia 2017 r. Mimo że przepisy w tym względzie funkcjonują już drugi rok, wydaje się, że wciąż niewiele osób zdaje sobie sprawę, że nie dotyczy ona tylko małych podmiotów / transakcji. W świetle art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, stawka CIT wynosi 15% w przypadku małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność (w roku podatkowym jej rozpoczęcia). O ile kategoria „podatników rozpoczynających…