Wymiana udziałów neutralna również w wykonaniu kilku udziałowców – interpretacja ogólna

Minister Finansów potwierdził, że wymiana udziałów może być neutralna podatkowo również gdy spółka nabywająca uzyskuje udziały od więcej niż jednego udziałowca. Wymiana udziałów polega na wniesieniu aportem, czyli na poczet podwyższenia kapitału zakładowego/akcyjnego) udziałów w spółce (np. operacyjnej, produkcyjnej, nieruchomościowej) do innej spółki (np. holdingowej), w wyniku którego spółka nabywająca uzyska lub powiększy posiadaną większość głosów w spółce nabywanej. Przy spełnieniu warunków wskazanych w przepisach, wymiana udziałów jest…

Interpretacja ogólna w sprawie zmian stron umowy leasingu

Tydzień temu informowaliśmy o korzystnym wyroku NSA w sprawie cesji umów leasingowych [Więcej]. Dziś mamy w tej sprawie kropkę nad i – którą zdecydowało się postawić Ministerstwo Finansów publikując interpretację ogólną w sprawie zmian stron umowy leasingu [Link do interpretacji ogólnej]. Interpretacja wychodzi naprzeciw postulatom branży leasingowej i jej klientów, potwierdzając, że „zmianą „innych postanowień umowy” jest wyłącznie taka zmiana, w rezultacie której umowa przestałaby spełniać warunki…

Interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie 50% kosztów uzyskania przychodów

W dniu 18 września br. Minister Finansów wydał interpretację ogólną przepisów prawa podatkowego w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego. W interpretacji MF odniósł się do kilku kwestii, które na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych budzą najwięcej wątpliwości płatników. Minister Finansów przypomniał, że 50% kosztów przysługują wyłącznie twórcom z tytułu korzystania lub rozporządzania przez nich prawami autorskimi, którzy osiągają przychody z tytułów enumeratywnie…

Podatek u źródła wciąż pod znakiem niepewności

Minister Finansów po raz kolejny odroczył wejście w życie przepisów podatku u źródła dotyczących płatności powyżej 2 mln zł rocznie – tym razem do 1 stycznia 2021 r. Przypomnijmy, że założeniem miało być dwuetapowe wprowadzenie nowych regulacji dot. poboru podatku u źródła. W pierwszym etapie, od 1 stycznia 2019 r., weszły w życie m.in. przepisy w zakresie należytej staranności oraz zmieniona definicja rzeczywistego właściciela należności, istotne dla zastosowania niższej…

MF wyjaśni jak liczyć zwolnienie z podatku dochodowego jako wspieranie nowych inwestycji? Póki co MF konsultuje.

W 2018 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji [WNI], która miała uczynić całą Polskę jedną specjalną strefą ekonomiczną. Celem wprowadzenia WNI miało być stymulowanie wzrostu inwestycji prywatnych w Polsce, które przyczyniłoby się do: rozwoju innowacyjnych dziedzin działalności gospodarczej; tworzenia nowych stabilnych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników; rozwoju nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz ich wykorzystanie w gospodarce narodowej; zwiększenia konkurencyjności…

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych – nie tak oczywiste

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. różni się od oświadczenia, które składano zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2018 r. Z uwagi na to, że podatnik ma prawo wyboru, czy dokumentację za rok 2018 przygotuje zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2018 roku, czy też zgodnie z nowymi przepisami, treść i forma oświadczenia będą informacją dla organów podatkowych, zgodnie z którymi przepisami została przygotowana…

Analizy porównawcze – objaśnienia Ministerstwa Finansów

14 czerwca Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych. Przedmiotem objaśnień są: techniczne aspekty przygotowywania analiz danych porównawczych oraz sporządzania opisów zgodności. Pełną treść objaśnień znajdą Państwo tutaj. Czego dotyczą objaśnienia? W pierwszej części objaśnień poruszono kilka obszarów praktycznych w zakresie sporządzania analiz danych porównawczych, takie jak (i) porównywalność danych a ich lokalność, (ii) możliwość wykorzystania danych…

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie nowych przepisów opublikowane przez Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące oświadczenia o sporządzaniu dokumentacji cen transferowych na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. Co ważne, wyjaśnienia mają zastosowanie jedynie do oświadczenia, składanego na podstawie nowych przepisów, czyli dla podatników, którzy zdecydowali się przygotowywać dokumentację za 2018 r. zgodnie z przepisami, które weszły w życie od 1 stycznia br. Pełną treść wyjaśnień można znaleźć tutaj. Przygotowaliśmy dla Państwa podsumowanie najważniejszych informacji. Forma…