Procedura wzajemnego porozumiewania się (MAP)

Odświeżmy w kilku słowach kluczowe informacje na temat procedury. Procedura MAP (ang. Mutual Agreement Procedure) ma na celu wyeliminowanie podwójnego opodatkowania tego samego dochodu. W jakich sytuacjach dochodzi do podwójnego opodatkowania? Jest to często występujące zjawisko w relacjach między podmiotami powiązanymi działającymi w różnych krajach. Jeśli w rezultacie kontroli podatkowej np. w Polsce dojdzie do doszacowania dochodu w transakcji z podmiotem powiązanym z Niemiec, polski podatnik musi zapłacić podatek od dochodu, który został…