Przeniesienie udziałów spółki nieruchomościowej w ramach połączenia bez CIT w Polsce

Spółka z siedzibą w Wielkiej Brytanii jest wspólnikiem polskiej spółki, której większość majątku stanowią nieruchomości położone w Polsce (spółka nieruchomościowa). Spółka brytyjska ma zostać przejęta przez spółkę holenderską i przenieść na nią cały swój majątek. W związku z tym spółka brytyjska wystąpiła z wnioskiem o potwierdzenie czy przeniesienie udziałów polskiej spółki nieruchomościowej w ramach połączenia będzie podlegało CIT w Polsce. W interpretacji indywidualnej z 25 maja 2018 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.137.2018.1.AM) Dyrektor KIS zgodził…