Nowe objaśnienia rajowe – jest lepiej, ale czy wszystko jest już jasne?

Koniec 2021 roku w cenach transferowych był pracowity nie tylko dla podatników i doradców, ale również dla Ministerstwa Finansów. W ostatnich tygodniach grudnia Ministerstwo opublikowało: interpretację ogólną w sprawie definicji transakcji kontrolowanej (o której pisaliśmy tu: https://www.mddp.pl/interpretacja-ogolna-w-sprawie-definicji-transakcji-kontrolowanej/), interpretację ogólną w sprawie pojęcia transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, oraz długo wyczekiwany projekt objaśnień podatkowych regulujący obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla tzw. pośrednich transakcji rajowych. Przypomnijmy…

Należyta staranność w cenach transferowych – czy rzeczywiście wystarczy tylko oświadczenie?

Nowy rok przyniósł kolejne zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych, zwiększając obowiązki podatników. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy odnoszące się do transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych. Od stycznia 2021 r. obowiązkowi dokumentacyjnemu podlegają nie tylko bezpośrednie transakcje realizowane z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę i zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową o rocznej wartości powyżej 100 tys. PLN, ale również każda transakcja o rocznej…

Drugie urodziny należytej staranności w podatku u źródła

Z nowościami w podatku u źródła mierzymy się już od prawie dwóch lat – projekt słynnego „WHT 2019” został opublikowany pod koniec sierpnia 2018 r. Chociaż obowiązywanie najbardziej restrykcyjnych przepisów wprowadzających konieczność zapłaty podatku według stawki krajowej i wnioskowania o zwrot w przypadku płatności do jednego kontrahenta przekraczających 2 miliony PLN rocznie jest regularnie co pół roku odraczane (na szczęście i miejmy nadzieję, że wkrótce doczekamy ostatecznego, również szczęśliwego…

WHT po staremu jeszcze przez pół roku

Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje społeczne nt projektu rozporządzenia odraczającego o kolejne pół roku (do 30 czerwca 2020 r.) wejście w życie nowych zasad rozliczania podatku u źródła (WHT) od płatności przekraczających kwotę 2M PLN na rzecz jednego podmiotu. Rozporządzenie pozostaje bez wpływu na inne zmiany w zakresie WHT obowiązujące od 2019 r., m.in.: obowiązek dochowania należytej staranności przy weryfikacji warunków zastosowania niższej stawki, zwolnienia lub warunków niepobrania…

Dywidendy zwolnione z podatku u źródła. Jak dochować należytej staranności?

Kryteria należytej staranności przy ustalaniu właściwego opodatkowania podatkiem u źródła nie są zdefiniowane w polskich przepisach podatkowych. Do tej pory praktyka w tym zakresie kształtowała się przede wszystkim w odniesieniu do podatku VAT. Z ustaw o podatkach dochodowym wynika jedynie, że przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika. Stanowisko dot. należytej staranności w przypadku podatku u źródła, prawdopodobnie po raz pierwszy, przedstawił Dyrektor Krajowej Informacji…

Uszczelnianie systemu ciąg dalszy – subiektywny przegląd planowanych zmian

Nowy rok jest zawsze okazją do czynienia postanowień i snucia dalekosiężnych planów. Natomiast później to od naszej konsekwencji i silnej woli zależy, czy w życie zostaną wcielone zamierzone zmiany. Dokonując przeglądu świeżo opublikowanych ustaw i aktualnie trwających procesów legislacyjnych wyraźnie rysują się dalsze ambitne plany Ministerstwa Finansów na nadchodzący rok 2019. Jeśli wejdą w życie, dla wszystkich podatników będzie to bardzo pracowity rok. Poniżej prezentujemy podsumowanie…

Split payment – czy to działa?

Po ponad dwóch miesiącach od wejścia w życie przepisów wprowadzających split payment praktyka pokazuje, że podatnicy sceptycznie podchodzą do tego tematu. System formalnych zachęt jest moim zdaniem niewystarczający, aby nabywcy dobrowolnie stosowali tę metodę. Przede wszystkim nie zagwarantowano formalnie przedsiębiorcom, że płatność w split payment ochroni ich przed kwestionowaniem odliczenia VAT przez organy podatkowe, czyli zapewni dochowanie należytej staranności w weryfikacji transakcji i kontrahentów. Ministerstwo Finansów w licznych wypowiedziach…

WSA o zasadach oceny należytej staranności – ważne wyroki

WSA we Wrocławiu wydał ostatnio dwa istotne wyroki w sprawach dotyczących należytej staranności (sygn. akt I SA/Wr 256/18 i I SA/Wr 351/18), w których miałam przyjemność być pełnomocnikiem podatnika. W wyrokach tych Sąd bardzo dobitnie ustosunkował się w nich do tez organów podatkowych bardzo często podnoszonych w decyzjach dotyczących tzw. wyłudzeń VAT. Jakie wytyczne w zakresie prowadzenia postępowania dowodowego nakierowanego na zweryfikowanie należytej staranności wskazał WSA we Wrocławiu? Po pierwsze,…

Jeśli nie było dostawy, badanie dobrej wiary podatnika jest zbędne

Pojęcie należytej staranności czy dobrej wiary podatnika w kontekście wyłudzeń podatku jest ostatnio przedmiotem wielu komentarzy, również za sprawą przygotowanej przez Ministerstwo Finansów Metodyki – wytycznych dla organów w zakresie badania należytej staranności podatników. Pojawia się jednak pytanie, czy jeśli do dostawy w ogóle nie doszło, tzn. faktycznie nie miała ona miejsca, czy w takiej sytuacji organ nadal powinien badać należytą staranność podatnika, czy też może odmówić prawa…

Należyta staranność – wykluczenie odpowiedzialności czy ograniczenie oszustw?

Coraz głośniej mówi się o potrzebie spełniania przesłanek należytej staranności. Należy jednak zadać sobie fundamentalne pytanie – czemu ma służyć zapewnienie należytej staranności? Uniknięciu negatywnych konsekwencji, czy zapobieganiu oszustwom podatkowym? Odpowiedź na to pytanie może zależeć od tego czy odpowiadamy z punktu widzenia podatnika czy organów skarbowych. Z punktu widzenia podatnika niezmiernie istotna jest pewność. Pewność tego, że dokonane rozliczenia podatku VAT nie zostaną zakwestionowane, nawet pomimo…