Prezenty dla pracowników – związek z działalnością gospodarczą

Orzeczenie WSA z ciekawymi tezami – w wydawałoby się oczywistej sprawie dotyczącej wydawania towarów oferowanych przez spółkę (napoje) na rzecz pracowników, okazjonalnie, w celu motywowania pracowników i  budowania ich związku z marką. Racjonalne i ciekawe stwierdzenia WSA w Warszawie zaprezentowane w wyroku  z 13 grudnia 2017 r. (III SA/Wa 652/17 ) mogą być wykorzystane w innych sprawach. Pytanie podatnika – sprawa ma swoje źródło we wniosku o wydanie interpretacji –…