Bez związku z czynnościami opodatkowanymi nie można odliczyć VAT

Ocena konsekwencji w podatku VAT świadczeń wykonywanych przez pracodawców na rzecz ich pracowników oraz wpływu tych świadczeń na prawo do odliczenia VAT bywa niejednokrotnie osią sporu pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi. Jednym z przykładów może być sprawa, którą zajmował się ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu i rozstrzygnął wyrokiem z 11 kwietnia 2018 r. (I SA/Po 135/18). Przywołany wyrok zapadł na skutek wniesionej przez podatnika skargi na interpretację indywidualną. Dotyczyła ona…