Czy odzyskanie nadpłaty w VAT będzie jeszcze możliwe?

W najnowszym projekcie nowelizacji ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej Ministerstwo Finansów zaproponowało wprowadzenie regulacji zgodnie z którą nie będziemy mieli do czynienia z nadpłatą (kwotą do zwrotu) jeżeli organ podatkowy udowodni, że dokonanie zwrotu kwoty nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku, którego ciężar został przerzucony na nabywcę towaru lub usługi lub na osobę trzecią, skutkowałoby nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika. Zgodnie z proponowaną nowelizacją ciężar udowodnienia będzie spoczywał na organie podatkowym,…