WSA potwierdza możliwość korzystania przez organy z recharakteryzacji przed 2019 r.

Obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. nowelizacja przepisów w zakresie cen transferowych, wprowadziła w art. 11c ustawy o CIT i art. 23o ustawy o PIT, regulacje umożliwiające organom podatkowym dokonanie recharakteryzacji lub nieuznania transakcji realizowanej przez podatnika z podmiotem powiązanym. Organy mogą uznać, że w danych okolicznościach racjonalnie działający ekonomicznie podmiot niepowiązany zawarłby inną transakcję lub w ogóle nie zawarłby danej transakcji i w takiej sytuacji pominąć skutki podatkowe danej…

Nowelizacja CIT – organy podatkowe zadbają o rynkowy charakter transakcji?

Jednym z elementów nowelizacji przepisów TP jest wprowadzenie instrumentów mających na celu egzekwowanie obowiązku stosowania cen rynkowych, czyli tzw. recharakteryzacji oraz możliwości nieuznania transakcji. Instytucja recharakteryzacji oraz nieuznawania transakcji– na czym polegają? Zgodnie z nowelizacją, istota wymienionych instrumentów polega na tym, że organ określając dochód lub stratę będzie mógł uznać, że w danych okolicznościach podmioty niepowiązane nie zawarłyby danej transakcji lub zawarłyby inną transakcję. Zastosowanie omawianych…