Polski Ład w TP – Polski Ład ograniczy obowiązki dokumentacyjne?

O zmianach wynikających z Polskiego Ładu wspominaliśmy już w poprzednich wpisach (m.in. z 28 lipca oraz 16 sierpnia br.). W niniejszym chcielibyśmy dokładniej przyjrzeć się możliwości ograniczenia obowiązków dokumentacyjnych w związku z planowanymi zmianami. Zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego Polski Ład zakłada szereg zwolnień z obowiązku dokumentacyjnego, w tym rozszerzenie możliwości wyłączenia z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych w przypadku transakcji: pomiędzy położonymi w Polsce zakładami zagranicznymi, których macierzyste jednostki są podmiotami powiązanymi,…

Polski Ład w TP – zmiany w zakresie mechanizmu safe harbour dla transakcji finansowych

Opublikowany z końcem lipca, w ramach Polskiego Ładu, projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (więcej na ten temat we wpisie) przewiduje liczne zmiany w przepisach z obszaru cen transferowych. Z uwagi na skalę proponowanych zmian, w ramach najbliższych publikacji postaramy się Państwu je szczegółowo przybliżyć. W ramach niniejszego wpisu chcielibyśmy omówić proponowane zmiany w zakresie mechanizmu safe…

Wybór reżimu dokumentacyjnego w przypadku pożyczek wewnątrzgrupowych – czy podatnicy, którzy wybrali nowy reżim są bezpieczni?

Jeszcze w ubiegłym roku ukazała się niepokojąca interpretacja indywidualna, która podważała możliwość zastosowania nowego reżimu w przypadku transakcji kontynuowanych. W interpretacji indywidualnej z dnia 24 października 2019 r., (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.360.2019.2.SJ) Dyrektor KIS przyjął bowiem kontrowersyjne dla wielu podatników stanowisko, zgodnie z którym, w przypadku transakcji wewnątrzgrupowych pożyczek, zawartych przed dniem 1 stycznia 2018 r., a kontynuowanych w 2018 r., podatnik jest zobligowany do zastosowania przepisów dotyczących obowiązków dokumentacyjnych wyłącznie…

Progi transakcyjne od 2019 r. a szeroko pojęta współpraca. Jak określić obowiązek dokumentacyjny?

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., czerpiąc inspirację z przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2016 r., ponownie zmieniły sposób określania progów transakcyjnych. Pytanie tylko, czy w każdej sytuacji wiadomo, jaki próg zastosować do danej transakcji? Zgodnie z art. 11k ust. 2 Ustawy o CIT, podatnicy zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji cen transferowych w sytuacji, w której wartość transakcji kontrolowanej, o charakterze jednorodnym netto, przekroczy w danym roku wartość 10 mln PLN…

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych – nie tak oczywiste

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. różni się od oświadczenia, które składano zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2018 r. Z uwagi na to, że podatnik ma prawo wyboru, czy dokumentację za rok 2018 przygotuje zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2018 roku, czy też zgodnie z nowymi przepisami, treść i forma oświadczenia będą informacją dla organów podatkowych, zgodnie z którymi przepisami została przygotowana…

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie nowych przepisów opublikowane przez Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące oświadczenia o sporządzaniu dokumentacji cen transferowych na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. Co ważne, wyjaśnienia mają zastosowanie jedynie do oświadczenia, składanego na podstawie nowych przepisów, czyli dla podatników, którzy zdecydowali się przygotowywać dokumentację za 2018 r. zgodnie z przepisami, które weszły w życie od 1 stycznia br. Pełną treść wyjaśnień można znaleźć tutaj. Przygotowaliśmy dla Państwa podsumowanie najważniejszych informacji. Forma…

Jak przeprowadzić analizę danych porównawczych w przypadku braku możliwości odniesienia się do konkurencji lub też braku bezpośredniej konkurencji?

Analiza danych porównawczych od 1 stycznia 2017 r. stanowi obowiązkowy element dokumentacji cen transferowych dla podatników, których przychody/koszty, w roku poprzedzającym, przekroczyły równowartość 10 mln EUR. Co do zasady, analizy porównawcze nie są niczym nowym w tematyce cen transferowych, chociaż do tej pory to podatnicy decydowali, czy chcą je przygotować. Obecnie, ich obligatoryjny charakter przysparza licznych problemów oraz wątpliwości. Dodatkowo znowelizowane przepisy o cenach transferowych wymagają od podatników, aby analiza porównawcza (oraz raport…