Podsumowanie zmian w formularzach TP-R składanych za rok obrotowy 2020 cz. II

W ostatnim wpisie zaprezentowaliśmy pierwszą część podsumowania najważniejszych zmian w formularzach TP-R. W niniejszym wpisie przedstawiamy kolejną część zmian, wprowadzonych nowelizacją rozporządzeń TP-R od 1 stycznia 2021 roku, z którymi podatnicy będą musieli się już zmierzyć sporządzając TP-R za 2020 rok. Nowelizacja rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych, wiążę się z koniecznością przygotowania  i zaraportowania przez podatników w ramach formularza szerszego zakresu informacji. W związku z tym,…

Podsumowanie zmian w formularzach TP-R składanych za rok obrotowy 2020 cz. I

Dopiero co podatnicy odetchnęli po wypełnieniu i złożeniu po raz pierwszy formularza TP-R za 2019 rok, a już weszły w życie nowe Rozporządzenia Ministra Finansów, zmieniające poprzednie rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych. Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2021 roku i będą miały zastosowanie już do TP-R za 2020 rok. W związku z tym, już teraz warto zapoznać się ze zmianami w informacji o cenach transferowych, wprowadzonymi w ramach nowelizacji rozporządzeń TP-R. Nowelizacja…