Rabat pośredni – moment ujęcia i JPK_VAT

O rabatach pośrednich w kontekście podatku należnego i naliczonego pisaliśmy już na blogu (naliczony oraz należny). Dziś omówimy kwestie techniczne: dokumentacji i raportowania. Jak wskazywaliśmy – zgodnie z orzecznictwem w tym zakresie –  przyznanie rabatu pośredniego podmiotowi, na rzecz którego podatnik nie dokonuje bezpośrednich dostaw, z perspektywy podatku VAT stanowi rabat i wpływa na wysokość podstawy opodatkowania. Podmiot udzielający rabatu ma wobec tego prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego, a beneficjent…