Czy trudne do wyceny wartości niematerialne w rzeczywistości mogą być problematyczne?

Niedawno na naszym blogu pisaliśmy o wartościach niematerialnych i prawnych oraz rozliczeniach z ich tytułu. W tym wpisie chcielibyśmy zwrócić uwagę na kolejne zagadnienie związane z wartościami niematerialnymi, a mianowicie na trudne do wyceny wartości niematerialne (ang. Hard-to-Value Intangibles, skrót HTVI). Już samo pojęcie i użyte w nim słowo „trudne” sygnalizuje nam o problemach na jakie można napotkać dokonując transakcji dotyczących wartości niematerialnych spełniających definicję HTVI. Szczególnie, że w tym przypadku również…

O czym nie zapomnieć przy wypełnianiu TPR za 2022 r.?

Chociaż terminy na złożenie formularza informacji o cenach transferowych (TPR) za 2022 r. mają zostać wydłużone o 3 dodatkowe miesiące, wielu podatników postanowiło złożyć je w pierwotnym terminie. Oprócz informacji o tych transakcjach, jest jednak kilka dodatkowych kwestii, o których nie należy zapomnieć przy wypełnianiu formularza. Dokumentowane transakcje to nie wszystko Wszyscy podatnicy zapewne będą pamiętali, aby w swoich TPR uzupełnić wymagane informacje o transakcjach, dla których przygotowali dokumentację Local File.…

Analiza zgodności czy analiza porównawcza – jak zaraportować w formularzu TPR?

Jednym z kluczowych elementów dokumentacji cen transferowych jest analiza cen transferowych. Może ona zostać przygotowana w formie analizy porównawczej (tzw. benchmarku) lub w formie analizy zgodności. Analiza cen transferowych musi zawierać (z uzasadnieniem wyboru): metodę weryfikacji cen transferowej; wybraną stronę lub transakcję podlegającą badaniu; opis analizy porównawczej lub opis analizy zgodności; odniesienie wyniku analizy do ustalonej ceny transferowej. Analiza porównawcza…

Podwyższenia kapitału i dopłaty a obowiązki cen transferowych

Jednym z rodzajów transakcji kontrolowanych, które mogą być realizowane pomiędzy podmiotami powiązanymi, są transakcje kapitałowe, w tym transakcje dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego i dopłaty. W obu przypadkach celem jest dokapitalizowanie spółki i sfinansowanie jej działalności, natomiast różne są skutki, jakie powstają na gruncie cen transferowych. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego spółki, środki przechodzą na własność spółki, a wspólnicy w zamian za wniesione wkłady obejmują udziały lub akcje. Z kolei…

Techniczne aspekty złożenia formularza TPR za 2022 rok. Jak to zrobić?

30 listopada, a więc już za niecały miesiąc miał minąć termin złożenia formularza TPR za 2022 rok (dla podatników, których rok podatkowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym). Miał, bo zapowiedzi Ministerstwa Finansów sugerują, że termin zostanie wydłużony do końca lutego 2024 r. Niestety nie znamy jeszcze szczegółów tej zmiany, Ministerstwo w komunikacie samo sobie wyznaczyło termin przedłożenia projektu rozporządzenia do konsultacji do końca ubiegłego tygodnia (. Projekt rozporządzenia nie został opublikowany,…

TPR jako narzędzie typowania do kontroli

Przymierzając się do wypełnienia formularza TPR warto pamiętać, jaki jest podstawowy cel tego raportowania. Ministerstwo Finansów wprost wskazuje, że „celem sprawozdawczości TPR jest pozyskanie przez administrację podatkową wybranych informacji dla potrzeb analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych oraz innych analiz ekonomicznych lub statystycznych”. Co to oznacza w praktyce? To, że formularze TPR są jednym z podstawowych narzędzi typowania do kontroli w obszarze cen transferowych. Dlaczego?…

Dokumentacja Local file – ostatnia prosta

W 2023 r. terminy na dopełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych za 2022 r. zostały skrócone. Punktem wyjścia dla wywiązania się z obowiązków TP jest rzetelna dokumentacja lokalna (Local File). Termin wypełnienia obowiązków W przypadku podatników, których rok podatkowy jest zbieżny z kalendarzowym, termin na sporządzenie lokalnej dokumentacji za 2022 r. upływa 31 października 2023 r. Co prawda, podatnicy przedkładają przygotowaną przez siebie dokumentację dopiero na wezwanie organu podatkowego, a termin ten wynosi…

Wartości niematerialne i prawne – o czym należy pamiętać w rozliczeniach z podmiotami powiązanymi?

Na terytorium Unii Europejskiej został zarejestrowany pierwszy w historii zapachowy znak towarowy. Aż 79% konsumentów woli kupować produkty, których znaki towarowe są „eko”. Wygląd sklepu Apple jest zarejestrowany jako znak towarowy. Zastrzeżenie patentowe musi być zapisane w formie jednego zdania, a zasada ta obowiązuje na całym świecie… Wszystkie te fakty odnoszą się do wartości niematerialnych i prawnych, a myśląc o wartościach niematerialnych i prawnych powinniśmy pamiętać również o cenach transferowych i odpowiednim…

Powiązanie z poplątaniem, czyli jak prawidłowo identyfikować podmioty powiązane

Identyfikacja powiązań pomiędzy stronami transakcji jest nie tylko kluczową, ale i jedną z pierwszych czynności, którą podatnik powinien wykonać przed przystąpieniem do realizacji obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych z zakresu cen transferowych.   Biorąc pod uwagę dużą zmienność i niepewność przepisów podatkowych, warto odpowiednio wcześniej zweryfikować, czy za dany rok obowiązki zostały prawidłowo określone, a przede wszystkim czy transakcje ze wszystkimi podmiotami zostały objęte dokumentacją cen transferowych. Właściwe ustalenie powiązań może być…

Safe harbour dla usług o niskiej wartości dodanej – jak zapewnić sobie komfort bezpiecznej przystani w 2023 roku

Safe harbour to mechanizm polegający na ograniczeniu obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych z zakresu cen transferowych pod warunkiem spełnienia przez podatnika kilku ustawowych wymogów. Po spełnieniu takich warunków podatnik ma zyskać pewność co do rynkowości ceny zastosowanej w przeprowadzonej transakcji. Czy jednak spełnienie warunków jest wystarczające, aby zapewnić podatnikowi pełen komfort bezpiecznej przystani? Niestety w praktyce nie zawsze tak się dzieje. Wprawdzie organy odstępują od weryfikacji rynkowego poziomu narzutu ale zdarza się, że kontrolują…