Dokumentacja Masterfile – czy zawsze trzeba ją sporządzać?

Obowiązek przygotowania dokumentacji Masterfile funkcjonuje w polskich przepisach podatkowych już od 2017 roku. Za lata 2019-2021 obowiązek ten dotyczy podmiotów z grup kapitałowych o skonsolidowanych przychodach na poziomie przekraczającym 200 mln PLN. Przepisy jednak ulegają ciągłej ewolucji i w ramach najnowszego projektu ustawy próg ten ma zostać zniesiony. Tym samym obejmując od 2022 roku obowiązkiem większą ilość podatników. Warto również podkreślić, że powoli zbliża się termin…