Czy oddział przedsiębiorcy zagranicznego podlega nowym obowiązkom dokumentacyjnym?

Część zagranicznych przedsiębiorców prowadzi w Polsce działalność za pośrednictwem oddziału firmy zagranicznej. W przypadku tego rodzaju podmiotów pojawiają się problemy dotyczące zastosowania nowych regulacji w zakresie cen transferowych. Wątpliwości wynikają z faktu, że sam oddział zagraniczny nie jest podatnikiem w rozumieniu Ustawy o CIT, podatnikiem jest podmiot zagraniczny prowadzący działalność w formie oddziału. Co prawda, z art. 9a ust. 5 Ustawy CIT wynika, iż dokumentacja cen transferowych powinna…