Odliczenie VAT dla spółki holdingowej wynajmującej nieruchomości

Kwestia rozliczania podatku VAT przez spółki holdingowe często jest istotnym zagadnieniem dla finansów tych spółek. Spółki holdingowe często ponoszą bardzo wysokie koszty związane z nabyciem spółek zależnych (koszty doradztwa, koszty prawne) i rodzi się pytanie spółka może odliczyć podatek VAT związany z tymi kosztami często w niebagatelnych kwotach. Z przepisów Dyrektywy VAT oraz bogatego orzecznictwa wynika jednoznacznie, iż samo nabycie i posiadanie akcji nie jest…

Dokumentowanie usług niematerialnych

Konieczność rzetelnego dokumentowania faktycznego wykonania usług marketingowych czy innych usług o charakterze niematerialnym – zagadnienie znane podatnikom od lat. Najnowszy wyrok NSA w tej sprawie (wyrok z 15 maja 2018, sygn. I FSK 1175/16) powinien być uznany za kolejny znak ostrzegawczy w tym obszarze. Lektura obowiązkowa dla tych podatników, którzy korzystają z usług marketingowych czy niematerialnych, w szczególności świadczonych przez podmioty powiązane oraz tam, gdzie w codziennej praktyce dochodzi – nie tyle…

Weryfikacja prewspółczynnika – szansa na zwiększenie odliczenia VAT

W ramach rocznej korekty VAT za 2017 r. istnieje możliwość wyliczenia prewspółczynnika według wzoru z rozporządzenia na podstawie danych z 2016 r. (wstępnie były dane z 2015 r.), bądź zastosowania zupełnie innej metody. Dzięki niej gminy mogą zyskać dodatkowe środki na odliczeniu VAT. Od momentu centralizacji rozliczeń VAT w gminach w 2017 r. temat podatku VAT na stałe zagościł w obowiązkach działów finansowych gmin. Specyfika działalności jednostek samorządu terytorialnego zazwyczaj wymusza…