Owocowe frykasy bez prawa do odliczenia VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 17 lipca 2019 roku (sygn. akt I SA/Łd 217/19) stwierdził, że pracodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na zakup artykułów spożywczych udostępnianych pracownikom. Sąd bowiem jednoznacznie stwierdził, że zapewnienie pracownikom oraz współpracownikom spółki możliwości skorzystania z artykułów spożywczych, takich jak owoce, warzywa oraz płatki śniadaniowe, udostępnianych w ogólnodostępnej kuchni służy zaspokajaniu osobistych, prywatnych potrzeb pracowników oraz współpracowników…

Wyrejestrowanie z VAT nie zawsze pozbawia prawa do odliczenia – TSUE na korzyść podatników

Polskie organy skarbowe wykreślą podmiot z rejestru podatników VAT np. gdy pomimo ciążącego na podatniku obowiązku, nie składa on deklaracji, lub też składa deklaracje nie wykazując w nich ani zakupów, ani sprzedaży. Aktualizacja rejestrów VAT na podobnych zasadach dokonywana jest także przez organy podatkowe niektórych innych państw Unii Europejskiej. Podatnicy czasowo wykreśleni z rejestru podatników VAT zastanawiają się, czy konsekwencją takiego wykreślenia może być pozbawienie wykreślonego podatnika…