Skorygowanie przez osobę fizyczną deklaracji VAT umożliwia ustalenie sankcji

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 16 czerwca 2020 r. sygn. akt III SA/Wa 1483/19 uznał, że jest możliwe ustalenie sankcji VAT w przypadku, w którym podatnik będący osobą fizyczną skorygował po kontroli podatkowej uprzednio złożoną deklarację. Spór pomiędzy podatnikiem a organami podatkowymi dotyczył regulacji, zgodnie z którą nie ustala się sankcji VAT wobec podatnika będącego osobą fizyczną, który za ten sam czyn ponosi odpowiedzialność karną skarbową…