Podatek u źródła wciąż pod znakiem niepewności

Minister Finansów po raz kolejny odroczył wejście w życie przepisów podatku u źródła dotyczących płatności powyżej 2 mln zł rocznie – tym razem do 1 stycznia 2021 r. Przypomnijmy, że założeniem miało być dwuetapowe wprowadzenie nowych regulacji dot. poboru podatku u źródła. W pierwszym etapie, od 1 stycznia 2019 r., weszły w życie m.in. przepisy w zakresie należytej staranności oraz zmieniona definicja rzeczywistego właściciela należności, istotne dla zastosowania niższej…