Kilka dostaw w miesiącu można rozliczyć w ramach okresu rozliczeniowego

Naczelny Sąd Administracyjny zmienia stanowisko w kwestii powstawania obowiązku podatkowego na bazie okresów rozliczeniowych w przypadku dostaw towarów. Wyrok z 12 lipca 2017 r. (I FSK 1714/15) jest już drugim z kolei (po wyroku z 11 kwietnia 2017 r., I FSK 1104/15), w którym NSA przyznaje rację podatnikom twierdzącym, że kilka odrębnych dostaw towarów zrealizowanych w pewnym okresie czasu można potraktować jako dostawę ciągłą, rozliczaną w ramach okresu rozliczeniowego. Wyroki te są istotne…