Dwie nowe opinie Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

23 lipca 2021 r. opublikowane zostały dwie opinie Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. W obu opiniach Rada stwierdziła, że opisane przez podatników we wnioskach czynności spełniają kryteria unikania opodatkowania. W obu przypadkach Rada wyraziła jednak wątpliwości co do możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w odniesieniu do czynności podjętych przed wejściem w życie przepisów klauzuli. Obie opinie Rady (uchwały nr 2/2021 i 3/2021) dotyczyły grupy powiązanych spółek (spółki akcyjnej…

Jasne światło w tunelu – czyli stałe miejsce prowadzenia działalności (FE) w Opinii Rzecznika Generalnego w sprawie Dong Yang Electronics Sp. z o.o.

14 listopada 2019 r. została przedstawiona opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie C-547/18 Dong Yang Electronics Sp. z o.o., której przedmiotem jest kwestia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT (FE). W Polsce od dłuższego czasu toczy się już żywa dyskusja odnośnie rozumienia tego pojęcia. Powyższe ma fundamentalne znaczenie na gruncie opodatkowania VAT usług świadczonych w naszym kraju , w szczególności przez podatników działających w formie…

Czy opinie zabezpieczające powszednieją?

W ostatnich dniach, obok ogólnych informacji dotyczących stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (np. tutaj: https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1434977,stir-kas-zablokowane-rachunki-uszczuplenia.html) Ministerstwo Finansów poinformowało również o wydaniu przez Szefa KAS kolejnej opinii zabezpieczającej. Opinia dotyczy kwestii dość oczywistej. Spółka dominująca, planująca przejęcie swoich spółek zależnych w celu uproszczenia struktury, a przez to redukcji kosztów funkcjonowania, obawiała się czy połączenie nie zostanie przez administrację skarbową uznane za motywowane wyłącznie lub głównie chęcią osiągnięcia korzyści…