Bliski termin na zmianę formy opodatkowania działalności gospodarczej

Zbliża ważny termin dla wszystkich podatników prowadzących działalność gospodarczą, którzy uzyskali przychody z tej działalności w styczniu 2019 r. Do 20 lutego 2019 r. ww. przedsiębiorcy mają możliwość złożenia oświadczenia o zmianie dotychczasowej formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej (z wyjątkiem przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej). Późniejsze terminy na złożenie oświadczenia o zmianie formy opodatkowania dotyczą przedsiębiorców, którzy nie uzyskali jeszcze przychodów w styczniu 2019 r. W ich przypadku oświadczenie może zostać…