Wybór opodatkowania czasem możliwy w akcie notarialnym

W precedensowym wyroku NSA z 14 marca 2018 r., sygn. I FSK 854/16, sąd uznał że w niektórych sytuacjach podatnicy uczestniczący w sprzedaży nieruchomości zabudowanej mogą złożyć oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia poprzez zawarcie oświadczenia w treści aktu notarialnego. Jednakże to przełomowe rozstrzygnięcie nie może być zastosowane do każdej transakcji. NSA w omawianym wyroku stanął po stronie podatników, uznając za nieproporcjonalny przepis nakazujący złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania dostawy nieruchomości zabudowanej, podlegającej…