Nikt nie musi być ostrożny na zapas, nawet w konfrontacji z fiskusem

Wyrokiem o sygn. I SA/Gl 539/20, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach bezwzględnie wyznaczył granice zasadzie „ignorantia iuris nocet”. Skarżącą w tej sprawie była spółka świadcząca na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) usługi związane z utrzymaniem dróg – m.in. odśnieżanie, konserwację, awaryjne interwencje po kolizjach. Umowa z GDDKiA została podpisana w 2013 r., czyli w czasach, gdy dla organów podatkowych zasadą było odrębne opodatkowanie każdej czynności wchodzącej w skład…

Opodatkowanie VAT płatności w ramach gwarancji czynszowych

Umowy gwarancji czynszowych mają na celu zagwarantowanie danego poziomu dochodów z tytułu wynajmu powierzchni w nieruchomości. Regulacje te zabezpieczają interes ekonomiczny nabywcy nieruchomości/nabywcy udziałów w podmiocie będącym właścicielem nieruchomości. Nabywca nieruchomości, czy też udziałów płaci wówczas sprzedawcy cenę skalkulowaną przy założeniu, że określona lub cała część powierzchni nieruchomości będzie wynajęta i będzie generować określone dochody z czynszu. Jeżeli powierzchnia nieruchomości przeznaczona na wynajem nie będzie wynajęta…

Czy jest VAT od przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności?

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa w zamian za opłatę z tytułu przekształcenia podlega VAT. Tak czytamy w opinii Rzecznika Generalnego Juliane Kokott z 3 września 2020 r. w sprawie C-604/19 Gmina Wrocław Sprawa zgłoszona do rozstrzygnięcia unijnego Trybunału Sprawiedliwości jest niezwykle istotna dla samorządów. Rzecznik Generalny uznał, że VAT jest należny. Czekamy na rozstrzygnięcie Trybunału. Spór w sprawie będącej przedmiotem opinii p. Kokott został zapoczątkowany…

Grunt zabudowany – nowa kategoria towaru?

Przepisy regulujące opodatkowanie VAT dostawy nieruchomości należą do najbardziej skomplikowanych – stąd duża rola orzecznictwa sądowego i objaśnień wydawanych przez Ministra Finansów, które pomagają podatnikowi w stosowaniu przepisów. Ostatni wyrok NSA w sprawie opodatkowania dostawy gruntu, zamiast wyjaśnienia skomplikowanych kwestii wprowadzają dodatkowe wątpliwości interpretacyjne. W sprawie o sygn.  I FSK 44/17 NSA musiał zbadać kwestię opodatkowania VAT dostawy nieruchomości składającej się z gruntu…

Restrukturyzacje – dobra passa w VAT dla spółek holdingowych

Możliwość pełnego odliczenia VAT od usług doradczych nabywanych w związku z (częściowo) nieudaną akwizycją innej spółki, gdy zamiarem nabywcy jest – po nabyciu akcji – świadczenie usług zarządzania targetem oraz uznanie opodatkowanego wynajmu lokalu na rzecz spółki, której akcje kupuje spółka holdingowa za „uczestnictwo w zarządzaniu” tą nabytą spółką – to niewątpliwie ważne informacje dla spółek holdingowych wynikające z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE. W ostatnim czasie TSUE wydał dwa…

Materiał do badań (próbki) – zwolnienie od VAT uzależnione od zwolnienia celnego

Towary przywożone spoza UE w celu przeprowadzenia na nich próby mogą być zwolnione od opodatkowania VAT. Aby zastosować to zwolnienie należy spełnić szereg przesłanek zawartych nie tylko w ustawie o VAT, ale też w przepisach celnych. Możliwość zastosowania zwolnienia od opodatkowania VAT była przedmiotem zapytania polskiego laboratorium, które zamierza świadczyć usługi badania prób zbóż i gleby z Ukrainy. Na potrzeby wykonania badania materiał do próby będzie przewożony do Polski. Po przewiezieniu do siedziby…

Nieodpłatne usługi dla zagranicznych podatników

Załóżmy, że wykonaliśmy nieodpłatnie usługi dla podatnika zagranicznego. Powstaje pytanie czy transakcję taką powinniśmy opodatkować VAT? W pierwszej kolejności trzeba wskazać, że co do zasady tylko usługi świadczone odpłatnie podlegają opodatkowaniu VAT. Ustawa o VAT wprowadza jednak dwa wyjątki. Zgodnie z ustawą o VAT za odpłatne świadczenie usług uznaje się również: użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, jeżeli uprzednio odliczyliśmy…

Opłata za pozostawienie samochodu na parkingu jednak z VAT

Naczelny Sąd Administracyjny w ubiegłym tygodniu zajął się kwestią opodatkowania opłat za pozostawienie pojazdu na terenie parkingu po upływie doby parkingowej (wyrok z 21 czerwca 2018 r., sygn. I FSK 954/16). Sprawa dotyczyła podatnika, który jest operatorem parkingów miejskich, typu „parkuj i jedź”. W związku z wątpliwościami dotyczącymi opodatkowania VAT opłat pobieranych od użytkowników parkingu, podatnik zwrócił się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, w którym zadał pytania czy podlegają opodatkowaniu VAT…

Kaucje gwarancyjne z VAT czy bez VAT

Co do zasady kaucja to kwota płacona w celu zabezpieczenia zobowiązania, która nie jest zaliczana na poczet ceny i podlega zwrotowi w przypadku prawidłowego wykonania umowy. W praktyce sposób traktowania kaucji jest różny i wówczas różny może być sposób traktowania wpłaconej kwoty pod względem podatkowym. Ostatnio w sprawie kaucji orzekał Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z dnia 5 kwietnia 2018, sygn. I FSK 967/16), który stwierdził, że kwota kaucji otrzymanej od nabywcy i zatrzymana w związku…