Małe zmiany treści, duże zmiany dla podatników – oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej

Rok 2017 był pierwszym rokiem obowiązywania nowych przepisów w zakresie cen transferowych. Za ten rok podatnicy po raz pierwszy składali urzędom skarbowym tzw. „oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej”. Dokument ten stanowić miał świadomą deklarację podatnika, że w ustawowo przewidzianym terminie przygotował on dokumentacje podatkową, do której sporządzenia był zobowiązany przepisami ustawy o CIT. Ministerstwo opublikowało przykładowy wzór takiego oświadczenia, który po wypełnieniu i podpisaniu należało złożyć, w formie pisemnej,…