Udział w oszustwie podatkowym – brak prawa do dokonania korekty?

Kontrowersyjne stanowisko NSA w wyroku z 10 października 2018 r., sygn. I FSK 842/18: podatnik nie prawa do korekty w przypadku, gdy podczas kontroli zostanie ustalone, że uczestniczył w oszustwie podatkowym mającym na celu wyłudzenia VAT. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że dokonanie korekt faktur i deklaracji nie oznacza, że podatnik wyeliminował ryzyko uszczupleń w budżecie. To niebezpieczne orzeczenie. W uzasadnieniu czytamy: „Nie można uznać, że w stanie faktycznym, w którym podatnik bierze udział w oszustwie podatkowym, ma on prawo do dokonania korekt…

WSA o zasadach oceny należytej staranności – ważne wyroki

WSA we Wrocławiu wydał ostatnio dwa istotne wyroki w sprawach dotyczących należytej staranności (sygn. akt I SA/Wr 256/18 i I SA/Wr 351/18), w których miałam przyjemność być pełnomocnikiem podatnika. W wyrokach tych Sąd bardzo dobitnie ustosunkował się w nich do tez organów podatkowych bardzo często podnoszonych w decyzjach dotyczących tzw. wyłudzeń VAT. Jakie wytyczne w zakresie prowadzenia postępowania dowodowego nakierowanego na zweryfikowanie należytej staranności wskazał WSA we Wrocławiu? Po pierwsze,…