Czy NSA ograniczy możliwość wykorzystywania materiałów z postępowań karnych w postępowaniach podatkowych dotyczących oszustw VATowskich?

6 kwietnia Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował o skierowaniu do składu 7 sędziów pytania prawnego dotyczącego możliwości wykorzystywania (w stanie prawnym od 15 kwietnia 2016 r.) jako dowód w postępowaniu podatkowym przekazanych przez prokuraturę protokołów, stenogramy z podsłuchów rozmów przeprowadzonych przez uprawnione do tego organy bez stosownego potwierdzenia, że zostały uzyskane zgodnie z prawem i bez dołączonych do nich nagrań. Pytanie jakie zadał skład orzekający ma dwa istotne dla rozstrzygania spraw podatkowych aspekty.…