Ministerstwo Finansów nie uprościło faktur uproszczonych

Opublikowane przez Ministerstwo Finansów objaśnienia podatkowe z 16 października w sprawie uznania paragonów fiskalnych z NIP za faktury uproszczone z pewnością nie można uznać za uproszczenie i uporządkowanie istniejącego w tym obszarze zamieszania, zwłaszcza w branży retail. Zdaniem MF każdy paragon fiskalny z NIP do 450 zł (100 euro) uznaje się za fakturę uproszczoną i w związku z tym nie jest możliwe wystawienie zwykłej faktury do takiego paragonu. Grozi to karą w postaci dwukrotnej zapłaty kwoty…